VIII Narodowy
Kongres Żywieniowy

Partnerstwo instytucjonalne w trosce
o zdrowie dzieci i młodzieży

Warszawa | 19 września 2024
Centrum Wodne SGGW

Organizatorzy

O Kongresie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytutem Badawczym zapraszają na VIII Narodowy Kongres Żywieniowy pod hasłem: Partnerstwo instytucjonalne w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży.
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu różnych działań edukacyjnych i pozaedukacyjnych mających na celu poprawę wskaźników zdrowotnych dzieci i młodzieży w Polsce wymagają dalszych skonsolidowanych działań różnych instytucji. Dowodzą tego dane statystyczne wskazujące na to, że np. dzieci w Polsce należą do najszybciej tyjących w Europie, jak również rosnące problemy z niedoborami żywieniowymi, które zwiększają ryzyko rozwoju chorób przewlekłych już we wczesnym wieku. Obserwuje się także niedostateczną aktywność fizyczną wśród dzieci, co przyczynia się do dalszego pogarszania ich kondycji zdrowotnej i zwiększa obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej w przyszłości.
W tym kontekście stworzenie platformy wspólnych działań administracji centralnej, organizacji samorządowych, placówek oświatowych i naukowych, producentów i dystrybutorów żywności oraz organizacji pozarządowych w celu kształtowania prozdrowotnego stylu życia najmłodszego pokolenia w trosce o zdrowie publiczne kolejnych generacji jest wiodącym celem Konferencji. Wypracowanie i wdrożenie modelu skutecznych działań w tym zakresie wpisuje się w realizację celów zrównoważonego rozwoju przez propagowanie zrównoważonej diety oraz społecznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego dla zapewnienia dobrej jakości życia przyszłym pokoleniom.

Patronat honorowy

Jego Magnificencja
Rektor SGGW
prof. dr hab. Michał Zasada

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Sponsorzy

Prelegenci

Prof. dr hab. Anna Fijałkowska

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Fijałkowska to wybitna kardiolog, specjalizująca się w chorobach serca u kobiet i zdrowiu publicznym dzieci. Zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Matki i Dziecka i kieruje tamtejszym Zakładem Kardiologii. Jest cenionym wykładowcą w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Jako członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, angażuje się w kształtowanie polityki zdrowotnej. Profesor A. Fijałkowska koordynuje kluczowe badania kliniczne i projekty międzynarodowe, m.in. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative.

Prof. Paulina Nowicka

Profesor Paulina Nowicka specjalizuje się w dziedzinach badań nad żywieniem, dietetyką i pediatrią. Zawodowo jest związana z Uniwersytetem w Uppsali w Szwecji, gdzie kieruje Katedrą Studiów nad Żywnością, Żywieniem i Dietetyką. Wcześniej zdobyła doświadczenie jako post-doc na University of Oxford, University of Oregon oraz Yale University. Badania prof. P. Nowickiej koncentrują się na interdyscyplinarnym podejściu do problematyki otyłości dzieci i młodzieży oraz na komunikacji w dziedzinie dietetyki. Jest autorką licznych publikacji naukowych i pełniła rolę przewodniczącej na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych.

Prof. dr hab. Bartosz Molik

Prof. dr hab. Bartosz Molik jest profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Specjalizuje się w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej i sporcie niepełnosprawnych. Jest fizjoterapeutą. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie obecnie pełni funkcję rektora. Autor ponad 240 prac naukowych. Prof. B. Molik współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, jest redaktorem kwartalnika „Advances in Rehabilitation” i aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych. Jest koordynatorem programu „WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”, realizowanego dla MNiSW. Dodatkowo jest międzynarodowym klasyfikatorem osób z niepełnosprawnością w koszykówce na wózkach. Odznaczony został, między innymi, Young Professional Award przez Międzynarodową Federację Adaptowanej Aktywności Fizycznej w 2013 roku.

Prof. dr hab. Mariusz Panczyk

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Panczyk jest naukowcem i wykładowcą zawodowo związanym z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bierze udział w projektach naukowych jako specjalista z obszaru metodologii badań ilościowych i biostatystyki m.in. w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Jako ekspert współpracuje m.in. z Agencją Badań Medycznych, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Biurem Analiz i Strategii Urzędu m.st. Warszawy. Współtwórca koncepcji rozwoju badań epidemiologicznych w Polsce na lata 2023-2033. Współautor założeń do metodologii monitorowania stanu zdrowia mieszkańców Warszawy. Autor lub współautor ponad 270 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Członek European Public Health Association oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Dr hab. Aleksandra Wesołowska

Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska jest Kierownikiem Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełni funkcję Prezesa i współzałożyciela Fundacji Bank Mleka Kobiecego oraz Promotorki Karmienia Piersią i Mentorki. W latach 2015-2023 kierowała dziesięcioma projektami naukowymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Agencję Badań Medycznych oraz z funduszy Narodowego Programu Zdrowia. Obecnie koordynuje przegląd systematyczny na zlecenie WHO. Jest autorką licznych artykułów naukowych na temat laktacji, banków mleka oraz żywienia dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Debatę poprowadzi:

Sebastian Chmara

Pan Sebastian Chmara to były lekkoatleta specjalizujący się w wielobojach. Jako członek klubu Zawisza Bydgoszcz, zdobył złoto na Mistrzostwach Świata w Hali w Maebashi (1999) oraz Mistrzostwach Europy w Hali w Walencji (1998) w siedmioboju lekkoatletycznym. Posiada także srebrny medal z Letniej Uniwersjady w Fukuoka (1995). Po zakończeniu kariery zaangażował się w pracę na rzecz rozwoju lekkiej atletyki w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w roli wiceprezesa oraz koordynatora programu Lekkoatletyka dla każdego!  Jako autorytet w dziedzinie lekkoatletyki, inspiruje nowe pokolenia sportowców oraz fanów, dzięki swojemu zaangażowaniu w rozwój i promocję lekkoatletyki zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pan S. Chmara, wykorzystując również swoje bogate doświadczenie i wiedzę często występuje jako ekspert i komentator wydarzeń sportowych.

Program konferencji

9.00 – 10.00

Rejestracja, powitalna kawa

10:00 – 10:15

Sesja inauguracyjna

10:15 – 12:00

Sesja plenarna: ,,Diagnoza zdrowia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. A. Fijałkowska, Instytut Matki i Dziecka

,,Czy rzeczywiście otyłość jest problemem u dzieci i młodzieży w Polsce? – wyniki badań populacyjnych

 • Prof. P. Nowicka, Uppsala University

,,Rola programów edukacyjnych dla rodziców w zapobieganiu otyłości u dzieci

 • Prof. dr hab. B. Molik, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

,,Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży – diagnoza, rozwiązania i wdrożenia”

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. M. Panczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny

,,Znaczenie higieny cyfrowej w kształtowaniu poprawnych nawyków żywieniowych” 

 • Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny

,,Prawidłowe żywienie niemowląt jako czynnik prewencji wielochorobowości

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa oraz sesja posterowa

12:30 – 13:30

Debata I – „Interdyscyplinarne strategie na rzecz zdrowia dzieci”

Prowadzący: Sebastian Chmara

Paneliści: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz  przedstawiciele zespołów prowadzących projekty badawczo-edukacyjne z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży

13:30 – 14:45

Lunch

13:30 – 14:00

Briefing prasowy

14:00 – 14:30

Pokaz kulinarny nt. wykorzystania plant-based food

14:45 – 16:00

Debata II – ,,Zdrowa przyszłość: inicjatywy producentów żywności dla dzieci i młodzieży”

Prowadząca: Sylwia Kalska-Myziak

Paneliści: przedstawiciele producentów żywności nt. podejmowanych działań w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

16:00

Garden Party – Park Wodny SGGW

Komitety

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina
 • Dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW
 • Prof. dr hab. Dominika Głąbska
 • Prof. dr hab. Dominika Guzek
 • Prof. dr hab. Jadwiga Hamułka
 • Dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGGW
 • Dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW
 • Dr hab. n. farm. Hanna Mojska
 • Dr hab. Andrzej Półtorak, prof. SGGW
 • Dr inż. Katarzyna Stoś
 • Dr n. med. Anna Taraszewska
 • Dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans, prof. SGGW

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU

 • Prof. dr hab. Marcin Kurek – Przewodniczący

 • Mgr Sylwia Kalska-Myziak – Wiceprzewodnicząca
 • Mgr Katarzyna Żywczyk – Nestle Polska
 • Dr inż. Marta Tomaszewska-Pielacha – PFPŻ ZP
 • Mgr Kornelia Błażejewska
 • Dr hab. Magdalena Gantner, prof. SGGW

 • Dr inż. Monika Hoffmann

 • Prof. dr hab. Renata Kazimierczak

 • Dr inż. Klaudia Kulik

 • Dr inż. Katarzyna Lachowicz

 • Dr inż. Dawid Madej

 • Dr inż. Małgorzata Moczkowska-Wyrwisz
 • Mgr Rafał Polarczyk 
 • Dr inż. Joanna Rachtan

 • Dr hab. Krystyna Rejman, prof. SGGW

 • Dr inż. Małgorzata Stachoń

 • Dr inż. Arkadiusz Szpicer

 • Dr hab. Marzena Tomaszewska

 • Dr inż. Elżbieta Wierzbicka

 • Dr inż. Magdalena Zalewska

Dokumenty

Abstrakt i postery

Uczestnicy konferencji zainteresowani przedstawieniem swoich wyników badań podczas Konferencji są proszeni o przesłanie abstraktu używając do tego linku poniżej do dnia 8 września 2024r.

Wzór abstraktu

Format tekstu zwykłego (plik .doc albo .docx)

Abstrakt powinien zawierać pełne imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacjami. Tytuł powinien jednoznacznie przedstawiać temat pracy. W strukturze abstraktu powinny znaleźć się następujące elementy: wstęp, metodologię, wyniki oraz wnioski. Długość abstraktu wynosi 200 wyrazów. Abstrakt nie może zawierać obrazów, wykresów, schematów itp.

Poster naukowy powinien być w formacie B1 (700 x 1000 mm)
i orientacji pionowej. Musi zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, informacje o autorach oraz ich afiliację. Na posterze należy umieścić krótkie wprowadzenie, cel pracy, metodologię badań, wyniki, wnioski oraz cytowaną literaturę. Uczestnikom konferencji zostanie wskazane miejsce do zawieszenia posteru w dniu konferencji.


i

Publikacje

Uczestnicy Kongresu, którzy będą prezentowali podczas niego postery, mają możliwość bezpłatnej publikacji swoich prac w jednej z dwóch form do wyboru:

– rozdział w monografii naukowej w języku polskim, wydanej przez Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wg listy MEiN – 20 pkt/rozdział). Wymagania redakcyjne znajdują się pod linkiem https://wydawnictwo.sggw.edu.pl/pliki_ed/file/Instrukcja_Wydawnictwa_SGGW_nowa_wersja.pdf  Obowiązuje system harwardzki. Minimalna objętość publikacji wynosi 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami).

– artykuł w czasopiśmie Technological Progress in Food Processing – w języku angielskim (wg listy MEiN2021 – 20 pkt). Wymagania redakcji czasopisma dostępne są na stronie https://czasopisma.sggw.edu.pl/index.php/tpfp/about/submissions.

Rejestracja

Udział w Kongresie jest bezpłatny

Napisz lub zadzwoń do nas!

Prosimy o kontakt telefoniczny do Sekretariatu Konferencji +48 22 593 70 27; +48 22 593 70 045, mailowy: pitzd@sggw.edu.pl
lub za pomocą poniższego formularza: